VILLKOR MED SCANDINAVIAN BAR ACADEMY 2017-2018

 

 

 1. Termerna “vi”, “oss”, “vår” och “SBA” hänvisar till Scandinavian Bar Academy. Termerna “du”, “student”, “användare” eller “kund” hänvisar till användaren som besöker och/eller bokar en kurs via vår hemsida, eller via våra kundtjänstmedarbetare.

  ANMÄLNING OCH BETALNING

  Anmälning sker genom att eleven skickar in en anmälan på Scandinavian Bar Academys hemsida. Eleven fyller sedan i förnamn, efternamn och mailadress.  Därefter kommer det skickas ut ett mejl till eleven som innehåller en länk till den individuella bokningen. När den individuella bokningen är gjord skickas bekräftelse tillsammans med betalningsinstruktioner ut via mejl.

  Betalningen sker inom 10 dagar.

  Betalningen av hela beloppet måste vara SBA till handa senast 10 dagar efter utförd anmälan.

  Delbetalning kan anordnas på förfrågan.

  Anmälningsavgiften är ingen extra avgift, utan en del av det totala beloppet. Alla betalningar ska vara SBA tillhanda på Bankgiro 5055-9236. Om betalning uteblir eller kommer in försent kan SBA inte garantera elevens plats på utbildningen.

  Den individuella bokningen innehåller uppgifter om för- och efternamn, passnummer, gatuadress, postnummer, stad, mejladress, telefonnummer, födelsedatum, kön, anhörigs för- och efternamn, telefonnummer till anhörig, allergi, särskild kost eller sjukdom. Eleven är skyldig att ange alla dessa uppgifter, med undantag från information om anhörig, allergi, särskild kost och sjukdom.

  När eleven gjort sin individuella bokning är det en bekräftelse på att:

  Eleven läst och accepterat våra villkor.

  Delgivit SBA information om eventuella hälsotillstånd av betydelse för deltagande utbildningen och aktiviteter samt angivit alla allergier.

  Om SBA inte tillhandahåller betalning för de tre delbetalningarna inom angiven tidsfrist kan en påminnelse komma att skickas ut till eleven. Att SBA skickar ut en påminnelse är ingen garanti att eleven får en plats på utbildningen. Vid påminnelse tillkommer en påminnelseavgift på 60 SEK.

  I PRISET FÖR UTBILDNINGEN INGÅR

  Tre veckors utbildning varav med praktik (Om inget annat uttryckligen meddelats av SBA till eleven).

  Anordnade aktiviteter på resmålet (Om inget annat uttryckligen meddelats av SBA till eleven).

  Boende under utbildningen. (Om inget uttryckligen meddelats av SBA till eleven).

  Gemensam utgång till nattklubbar, barer och restauranger med andra elever, resenärer och reseledare från Nordic Invasion och SBA.

  Vip-kort med förmåner i Ayia Napa (Om inget annat uttryckligen meddelats av SBA till eleven.)

  I PRISET FÖR RESAN INGÅR INTE

  Om inget annat uttryckligen meddelats från SBA till eleven så ingår inte flyg, eventuella hotelltillägg, aktivitetspaket, reseförsäkring, aktiviteter som har ett pris, eventuella entréavgifter och eventuell deposition för hotellrummet.

  AVBESTÄLLNING

  En avbeställning måste skriftligen meddelas genom email till [email protected] eller genom post till SBAs kontor i Stockholm.

  Elev som har valt tillägget avbeställningsskydd har rätt att:

  Att avboka resan vid sjukdom senast vid startdatumet vid uppvisande av läkarintyg. Vid avbeställning med läkarintyg återfås alla inbetalda avgifter förutom kostnaden för anmälningsavgiften (1490 SEK). Läkarintyget ska innehålla läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang, diagnos, dag för första behandling/undersökning och datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa.

  UTBILDNINGSGARANTI

  Då vi inte nöjer oss förens du har det som krävs för att stå bakom en bar så har vi tagit fram detta tillägg. Utbildningsgarantin ger dig en trygghet att om du, mot förmodan, skulle behöva gå om kursen. Med garantin ger SBA dig möjligheten att gå om din kurs tills du passerar.

  Värt att notera:

  Kursen (er) som du önskar gå om måste ske inom ett år av den kurs du först gick, samt att platser är tillgängliga.

  För att kunna utnyttja utbildningsgarantin måste du ha misslyckats på din kurs och dina omprov. 

  Om du har varit frånvarande under någon tid under kursen måste detta godkännas av en SBA Instruktör eller/och en läkare.

  Boende täcks inte av denna garanti. Om du behöver boende måste du då täcka dessa kostnader själv.

  Utbildningsgarantin kan ej återbetalas.

  FLEXIBEL BOKNING

  Önskar du hålla dina planer öppna? Lägg till SBA Flexibel Bokning.

  Detta gör att du kan ändra ditt kursdatum och bokningsnamn kostnadsfritt och så många gånger du vill, tills 30 dagar före kursstart.

  Vänligen notera att:

  Om du väljer ett kursdatum som är dyrare än din ursprungliga bokning, måste du betala mellanskillnaden. Om den är billigare återbetalar vi dig mellanskillnaden. Flexibokningen återbetalas ej.

  REKLAMATIONER

  Eventuella klagomål skall framföras till SBAs personal på plats. Om inte rättelse erhållits på plats, skall resenären skriftligt framföra klagomål till SBA senast 30 dagar efter avslutad kurs.

  ELEVENS ANSVAR UNDER RESAN

  Eleven är skyldig att följa svenska och lokala lagar. Eleven är också skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av ledaren eller av annan person som skolan anlitar. Eleven är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för utbildningen och för lokaler, boende etc. och uppträda så att klasskamrater eller andra inte störs. Om eleven på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan skolan häva avtalet utan några skyldigheter gentemot eleven.

  Eleven ansvarar för den skada som denna vållar skolan genom försummelse, såsom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger eleven att ersätta den skada gentemot någon av SBAs samarbetspartners eller ledare.

  Eleven är skyldig att meddela SBA omgående eventuella ändringar av namn, adress, e-mejladress, telefonnummer, passuppgifter, allergier eller andra uppgifter av betydelse.

  FÖRLORADE TILLBEHÖRIGHETER

  SBA ansvarar ej om någon av dina ägodelar skulle komma bort. Vid borttappande av ägodel kontakta någon av de ansvariga på plats så gör de allt för att återfinna det som ertappats.

  FÖRBEHÅLL OCH ÄNDRINGAR

  SBA förbehåller sig rätten att ställa in kurs. Om SBA måste ställa in kurs eller inte kan genomföra det som står skrivet i avtalat ska SBA omgående meddela eleven om detta. Vid inställd kurs har eleven rätt till en annan kurs av likvärdig eller högre kvalitet. Om SBA inte kan erbjuda en likvärdig kurs har eleven rätt till att få tillbaka det eleven har betalat. Skulle relevanta myndigheter avråda en resa till ett aktuellt land har eleven rätt att senarelägga sin kursstart, dock ej att avbeställa och få pengarna tillbaka.

  SBA reserverar sig för eventuella tryckfel.

  FOTO-, LJUD OCH FILMMATERIAL

  Genom att acceptera SBAs villkor godkänner eleven att SBA får använda fotografi-, film- och ljudmaterial som skapats av SBA, ledare eller samarbetspartners utan att särskilt ytterligare tillstånd inhämtats från eleven.

  TVISTLÖSNING

  Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

  PERSONUPPGIFTSLAGEN

  SBA behandlar alla uppgifter enligt PUL (Personuppgiftslagen).

  ARRANGÖR / ÄGARE


  Scandinavian Bar Academy även ovan nämnd som SBA ägs av Nordic Invasion AB.